Podmínky užívání služby

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Při registraci nebo využívání služeb projektu ŽivotopisOnline.cz budete požádání o zadání Vašich osobních údajů.

Vaše rozhodnutí

  • své osobní údaje, můžete kdykoliv změnit nebo zkontrolovat dle Vaší potřeby
  • doručování emailových zpráv ohledně novinek projektu ŽivotopisOnline.cz můžete kdykoliv ukončit dle pokynů uvedených v každém, takto zaslaném emailu

Používání informací

  • součástí našich služeb může, nebo nemusí být zobrazování reklamy
  • všechny data a informace, které od Vás získáme, používáme k účelům poskytování služeb, které odpovídají Vašemu zájmu
  • Vaše údaje také můžeme použít k tomu, abychom Vás informovali o novinkách a dalších užitečných službách v souvislosti se službou ŽivotopisOnline.cz

Kontakt

  • v případně jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat prostřednictvím webového formuláře

Souhlas s podmínkami užívání služby

Tímto, na základě zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění potvrzuji, že souhlasím s užitím výše vyplněných údajů týkajících se mé osoby v souladu s účelem tohoto serveru ZivotopisOnline.cz.

Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou, pokud se strany nedohodnou jinak v příslušné smlouvě na výše uvedeném serveru jeho provozovateli. Poskytnuté údaje budou provozovatelem serveru užity jen v souladu s účelem serveru zivotopisonline.cz a nebudou poskytnuty třetím osobám. Vytvořením životopisu a jeho stažení(zobrazení) stojí jednu jednorázovou 99 Kč SMS. Tato SMS je dobrovolná a jednorázová, což znamená, že odesláním této SMS v žádném případě nedojde v budoucnosti k automatickému strhávání kreditu, bez vědomí uživatele.

V ceně jedné jednorázové 99 Kč SMS je rovněž editace životopisu a to 2 hod po vytvoření ZDARMA. To se hodí pro případné opravy překlepů, chyb, nebo doplnění CV. V případě, že má zákazník zájem o neomezenou možnost editování svého životopisu po dobu následujícího roku, může tak učinit odesláním druhé jednorázové 99 Kč SMS ve prospěch volitelné služby "Editace na rok". Tato SMS je dobrovolná a jednorázová, což znamená, že odesláním této SMS v žádném případě nedojde v budoucnosti k automatickému strhávání kreditu, bez vědomí uživatele.

Pokud má uživatel zájem, odstranit v patičce CV decentní minimalistickou reklamu "Vytvořeno pomocí www.zivotopisonline.cz", může tak učinit odesláním druhé (v případě že nevyužil službu "Editace na rok"), nebo třetí jednorázové 99 Kč SMS ve prospěch volitelné služby "Odstranění reklamní patičky". Tato SMS je dobrovolná a jednorázová, což znamená, že odesláním této SMS v žádném případě nedojde v budoucnosti k automatickému strhávání kreditu, bez vědomí uživatele.

Vytvoření životopisu na zivotopisonline.cz se dá libovolně kombinovat s volitelnými placenými službami a to výhradně na základě dobrovolného zájmu uživatele bez jakýkoli rizik, ve formě dalších skrytých SMS poplatků. V případě jakýkoliv dalších dotazů, či technických problémů nás prosím neváhejte kontaktovat na čísle +420 777 955 235 a to jen ve všechních dnech od 10-16h, nebo lépe na email info@zivotopisonline.cz. Na změškané hovory voláme zpět hned, jakmile je to možné, ale prosím Vás nevolejte nám kvůli zprostředkování práce, jelikož nejsme pracovní agentura, ani pracovní portál a proto nedisponujeme žádnou konkrétní pracovní nabídkou pro Vás. Děkujeme za pochopení.

PROVOZOVATEL:
Michaela Karmazín
IČO: 88619630
DIČ: CZ8855184162
Brno-Ivanovice 302, 621 00 Brno, Česko

Díky životopisonline.cz jsem si vytvořila profesionální životopis během 10-ti minut.

Díky životopisonline.cz jsem si vytvořil krásný a moderní životopis, bez "mordování" ve Wordu.

Díky životopis vzor jsem se
profesionálně odprezentoval firmám a získal svou práci snů, stejně tak, jako 203.158jiných uživatelů!