O úřadu práce

Úřad práce je instituce, která spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Jde o úřad, který pro občany vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání skrze svá kontaktní pracoviště vykonává službu jednak informační a poradenskou a jednak zprostředkovatelskou.

Na úřad práce v místě svého trvalého bydliště se tedy můžete obrátit v případě, že momentálně nemáte zaměstnání, nepodnikáte a nestudujete.

Úřad práce

  • za Vás uhradí sociální a zdravotní pojištění
  • bude s Vámi konzultovat Vaše hledání práce
  • Některé evidované jedince dokonce finančně podpoří v nezaměstnanosti (pokud v posledních dvou letech odpracovali alespoň 12 měsíců), ve ztížených podmínkách hledání zaměstnání (absolventi bez zkušeností, tělesně zdravotně postižení, …) či v začátcích podnikání.
  • Také Vám poradí, jak k hledání postupovat, jak napsat životopis či jak napsat motivační dopis.

A taky pro Vás zařídí další věci, na oplátku za to, že se Vy budete řídit stanovenými pravidly; tedy chodit na předem určené konzultace, hlásit nekolidující zaměstnání (takové, u kterého Váš měsíční příjem nebude vyšší než polovina minimální mzdy), nestudovat, nepodnikat, nepracovat… Vše ostatní se dočtete na stránkách portal.mpsv.cz/upcr nebo Vám bude upřesněno na kontaktním pracovišti. Při nedodržení těchto pravidel Vás za trest z úřadu práce mohou vyloučit.

Vše výše zmíněné je samozřejmě popsáno tak, jak by to v ideálním případě mělo fungovat. Ale…

Chcete-li pomoci s psaním životopisu a motivačního dopisu, poradíme Vám, aniž byste opustili pohodlí Vašeho domova, a to přímo na našich stránkách v článku Jak napsat životopis a Jak napsat motivační dopis. Nebo si profesionální životopis nechte vygenerovat jednoduše a rychle zde.

Ve skutečnosti ale úřad práce bohužel funguje spíše jako shromaždiště lidí, kteří jednoduše a legálně využívají systém, jenž je k tomu svým absurdním nastavením dřív nebo později dožene.

Tak například: výše podpory v nezaměstnanosti v roce 2024 dosahuje první dva měsíce evidence na 65 % z čistého příjmu, další dva měsíce 50 % a zbytek 45 %. Pokud odejdete bez vážného důvodu z práce sami, máte po celou dobu nárok na 45 %. Dobou se rozumí pro lidi do 50 let 5 měsíců, do 55 let 8 měsíců a nad 55 let 11 měsíců. Uvážíme-li, že podpora může jít do maximální výše 14 281 korun měsíčně, ukažme si, jak bude Vaše podpora vypadat při čistém platu 23 000 korun. Ve věku 40 let tak dostanete bez jakékoliv práce (je dokonce podmínkou, že při evidenci nesmíte pracovat!) za pět měsíců dohromady krásných 61 912 korun. Což je sice míň než původních 115 000 korun, ty si ale musíte vydělat prací. Když navíc připočtete uhrazené sociální a zdravotní pojištění, zdálo by se jako hřích tohoto nevyužít.

Vlk, tedy pracovní úřad, se nažere (zřejmě dobrého pocitu, že podporuje lidi v tíživé životní situaci) a koza, tedy občan, nejenže zůstane celá, navíc ale dostane za to, že 5 měsíců nic nedělá, bohatě zaplaceno.

Podobně to funguje u ostatních finančních podpor. Podmínkou řady z nich totiž je, že na „pracáku“ strávíte nepřetržitě předem danou dobu, obvykle několik měsíců. Kdo by si s takovou hledal práci?

O evidentní křivdě vůči lidem, kteří se dokáží znovu zapojit do pracovního procesu téměř po okamžitě po ztrátě předchozího zaměstnání a nehodlají tohoto systému využívat, tak snad nemá ani cenu mluvit.

Zprostředkovatelská činnost pracovního úřadu však taky nefunguje zrovna ukázkově. Řada lidí má bohužel reálně takovou zkušenost, že kromě několika nezajímavých inzerátů z nástěnky v místě úřadu a konzultace s častokrát velmi neochotnou úřednicí, tato služba nic moc nenabízí. Pokud máte skutečný zájem o to si práci najít, nechte se raději inspirovat v článku Jak hledat práci.

Neztrácejte čas a netvořte nic ručně!

Neztrácejte drahocený čas tvorbou strukturovaného životopisu ručně, ale využijte naší automatizované služby online
generátor profesionálních životopisů. Je to profesionální, rychlé, jednoduché a přehledné!

Vytvořit životopis

Díky životopisonline.cz jsem si vytvořila profesionální životopis během 10-ti minut.

Díky životopisonline.cz jsem si vytvořil krásný a moderní životopis, bez "mordování" ve Wordu.

Díky životopis vzor jsem se
profesionálně odprezentoval firmám a získal svou práci snů, stejně tak, jako 205.203jiných uživatelů!