Europass - k čemu slouží?

Uvažujete o práci v zahraničí a setkali jste při během hledání s pojmem Europass?
Co to vlastně Europass je a k čemu ho využijete?

Europass je soubor dokladů o Vašem vzdělání, odborné kvalifikaci, o Vašich zkušenostech, schopnostech, kompetencích a dovednostech vůbec. Seznamte se tedy s evropským vzorem životopisu!

Je pro Vás vhodným řešením tehdy, ucházíte-li se o studium či práci v zemích Evropské unie.

Součástí Europassu je životopis a tzv. pas evropských dovedností, který sestává z těchto dokumentů:

  • do životopisu europass patří jazykový pas
  • dále pak také doklad o mobilitě
  • pokračujeme dodatkem k osvědčení
  • na závěr nesmíme zapomenou na dodatek k diplomu

....a další doklady potvrzující Vaše kompetence, jakými jsou například diplomy, certifikáty a další.

Pojďme si tyto výše zmíněné doklady probrat jeden po druhém:

Životopis

Jak psát životopis, ucházíte-li se o práci v České republice, jsme si již rozebrali. Životopis vhodný pro Europass se ve své podobě příliš neliší, proto můžete naše rady a tipy aplikovat i při tvorbě tohoto dokumentu. Takové CV pro Europass má taktéž strukturovaný formát, mělo by být výstižné a přehledné, i když proti české verzi poněkud obsáhlejší. Europass životopis je k dispozici ve všech jazycích Evropské unie a měli byste ho mít k dispozici v elektronické podobě tak, aby šlo kdykoliv nahrát do počítače či externího zařízení (flash disk), aby bylo možno dokument aktualizovat a upravovat.

Tip: Do životopisu do Europassu neuvádějte zbytečné údaje, které by Vás u zaměstnavatele mohly diskriminovat. Mezi ty patří například datum narození, náboženské vyznání, počet dětí a podobně. Pamatujte, že takové informace zaměstnavatele nemusí vůbec zajímat, nevyžaduje-li to pozice, o kterou se ucházíte. Jednoduše řečeno, chcete-li být římskokatolickým knězem, otázka na vaše vyznání je na místě. Jinak se Vás na ně zaměstnavatel zeptat nesmí.

Nejlepším postupem při tvorbě Europassu je použití generátoru, který naleznete na stránkách europass.cedefop.europa.eu/editors. Na tomto webu si samozřejmě můžete založit také evropský pas dovedností.

Evropský pas dovedností

Jde o složku, kterou si můžete založit online. Obsahuje dokumenty Europassu, tedy jazykový pas, doklad o mobilitě, dodatek k osvědčení a dodatek k diplomu. Mimo to obsahuje také Vaše další diplomy, certifikáty a osvědčení o profesní kompetenci. Stejně jako životopis by evropský pas dovedností měl být v elektronické verzi, aby šel snadno sdílet a aktualizovat. Při vhodné příležitosti, jakou je například pohovor, z něj pak díky elektronické podobě můžete snadno vytáhnout relevantní dokumenty, kterými na místě doložíte své znalosti a dovednosti.

Jazykový pas

Jazykový pas je formulář (k nalezení opět na výše zmíněných webových stránkách) o Vašich jazykových dovednostech, který si můžete vložit do svého Europassu. Vyplníte ho sami na základě standardizovaného sebehodnocení, pomocí kterého se zařadíte do jedné z jazykových úrovní (A1–C2). Evropské jazykové standardy naleznete zde:Doklad o mobilitě

Máte-li předchozí zkušenosti s odbornou praxí či studiem v zahraničí, což se souhrnně označuje jako evropská studijní stáž, lze je doložit tzv. dokladem o mobilitě. Slouží k informování budoucího zaměstnavatele nebo školy o Vašich zahraničních zkušenostech. Doklad o mobilitě Vám vyplní organizace, pod níž jste stáž absolvovali, tedy například škola, a také organizace, která Vás hostila. Doklad si můžete pochopitelně nechat vystavit hned po absolvování stáže, lze o něj však požádat i zpětně. Jasný návod, jak postupovat při své žádosti o mobilitu, naleznete na http://www.europass.cz/mobilita/.

Dodatek k osvědčení

Jde o doklad, který potvrzuje Vaši kvalifikaci dosaženou na základě Vašeho středního nebo středního odborné vzdělání. Za jeho vydání nic neplatíte, je zdarma. Významem tohoto dodatku je, že usnadní pochopení a přijetí Vašeho studijního osvědčení jak u zaměstnavatele zahraničního, tak i českého. Lze z něj totiž snadno vyčíst, jakých kompetencí a jakého vzdělaní jste během svého studia nabyli. Návod k získání takového osvědčení naleznete na stránkách http://www.europass.cz/dodatek-k-osvedceni/.

Dodatek k diplomu

Jedná se o obdobu dodatku k osvědčení s tím rozdílem, že se vydává k diplomu získanému během vysokoškolského studia. Dodatek k diplomu je také k získání zdarma a postup k jeho získání je uveden na stránkách http://www.europass.cz/dodatek-k-diplomu/.

Neztrácejte čas a netvořte nic ručně!

Neztrácejte drahocený čas tvorbou strukturovaného životopisu ručně, ale využijte naší automatizované služby online
generátor profesionálních životopisů. Je to profesionální, rychlé, jednoduché a přehledné!

Vytvořit životopis

Díky životopisonline.cz jsem si vytvořila profesionální životopis během 10-ti minut.

Díky životopisonline.cz jsem si vytvořil krásný a moderní životopis, bez "mordování" ve Wordu.

Díky životopis vzor jsem se
profesionálně odprezentoval firmám a získal svou práci snů, stejně tak, jako 205.203jiných uživatelů!